NIONEX a.s.

Rozhodnutí valné hromady společnosti Nionex, a.s. o přeměně listinných akcií společnosti na zaknihované

Dne 15. února 2017 se konala valná hromada společnosti Nionex, a.s. na níž bylo rozhodnuto, z důvodu nových zákonných podmínek pro účast ve veřejných zakázkách, přeměnit listinné akcie společnosti Nionex, a.s. na akcie zaknihované. Ve smyslu § 529 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bylo rozhodnutí valné hromady oznámeno akcionářům a zároveň stanovena lhůta pro odevzdání akcií společnosti Nionex, a.s. v době dvou měsíců ode dne zveřejnění uvedeného rozhodnutí.