NIONEX a.s.

TR Prosenice, výměna T401

Výměna stávajícího transformátoru T401 za nový o výkonu 167/167/60MVA.

Úpravy terciáru T401 včetně venkovní rozvodny 35kV.

Výměna vypínače v R245kV v poli ADA10. Rekonstrukce systému chránění T401 a úpravy řídicího systému.


Ukázky realizace: