NIONEX a.s.

TR Prosenice, T402 včetně pole

Rozšíření venkovní rozvodny 420kV o pole ACA07 vyzbrojené jako vývod na transformátor 400/110/10,5 kV.

Instalace nového transformátoru T402 včetně vybudování nového venkovního stanoviště.

Výstavba domku sekundární techniky, instalace technologie sekundární techniky (vlastní spotřeba, ochrany, ŘS, obchodní měření, MOR, LAN).


Ukázky realizace: