NIONEX a.s.

TR Bezděčín, výměna T201

Výměna stávajícího transformátoru T201 za nový třífázový olejový regulační autotransformátor o výkonu 200MVA včetně demontáže a vybudování nového stání, portálu nad T201, přechodového vedení na stranu R110kV a R245kV.

Vybudování nové venkovní rozvodny AKD 12kV pro vlastní spotřebu ČEPS, a.s. Připojení ovládání, signalizace odboček a poruchového hlášení od nového T201 do ŘS Siemens.


Ukázky realizace: