NIONEX a.s.

TR Milín, R 245kV, obnova ŘS a ochran

Výměna řídicího systému a ochran R245kV a T201, úprava stávajících prostor pro přemístění technologických zařízení a veškeré návaznosti na zařízení sekundární techniky (vlastní spotřeba, ochrany, ŘS, obchodní měření, MOR, LAN).

Nové vyvedení terciáru T201, výstavba venkovní rozvodny 12kV a instalace transformátoru vlastní spotřeby.


Ukázky realizace: