NIONEX a.s.

TR Dasný, TR Neznášov, TR Výškov, TR Řeporyje, úprava R420kV pro DyZ vedení

Výměna proudových drah na odpojovačích SERW, výměna svorek na jmenovitý proud 3150A v rozvodně R 420kV.


Ukázky realizace: