NIONEX a.s.

TR Prosenice, výměna vypínačů 245 kV

Výměna celkem 3 ks vypínačů QM1 v polích rozvodny 245 kV včetně úpravy/demolic stávajících základů a pomocných ocelových konstrukcí.

Připojení nových vypínačů do technologie rozvodny 245 kV (úpravy ochran, řídicího sytému a vlastní spotřeby).


Ukázky realizace: